Biuletyn Informacji Publicznej Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów w ramach Projektu „Kreatywna Małopolska” w roku 2017 w podziale na III części - Przetargi - Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Ostatnia aktualizacja strony: 21.01.2019, 12:03

Przetargi

Wtorek, 08 sierpnia 2017

Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów w ramach Projektu „Kreatywna Małopolska” w roku 2017 w podziale na III części

Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów w ramach Projektu „Kreatywna Małopolska” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w roku 2017 w podziale na III części.

Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów w ramach Projektu „Kreatywna Małopolska” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w roku 2017 w podziale na III części.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów w ramach Projektu „Kreatywna Małopolska” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w roku 2017 w podziale na III części:

Zamawiający podzielił zamówienie na III część:
Część I – wyjazd do Panaji, Goa, Indie,
Część II – wyjazd do Mińska,
Część III – wyjazd do Paryża.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 08.08.2017
Data modyfikacji : 17.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba udostępniająca informację:
Maria Błędowska
Osoba modyfikująca informację:
Maria Błędowska
©2008-2019 Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL