Biuletyn Informacji Publicznej Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów w ramach Projektu „Kreatywna Małopolska” w roku 2017 w podziale na VI części. - Przetargi - Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Ostatnia aktualizacja strony: 20.03.2019, 14:58

Przetargi

Czwartek, 23 lutego 2017

Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów w ramach Projektu „Kreatywna Małopolska” w roku 2017 w podziale na VI części.

Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów w ramach Projektu „Kreatywna Małopolska” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w roku 2017 w podziale na VI części.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 23.02.2017
Data modyfikacji : 22.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba udostępniająca informację:
Agata Skolmowska-Wójs
Osoba modyfikująca informację:
Agata Skolmowska-Wójs
©2008-2019 Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL