Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

„Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów w ramach Projektu „Kreatywna Małopolska” w roku 2018 w podziale na II części.”

„Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów w ramach Projektu „Kreatywna Małopolska” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w roku 2018 w podziale na II części.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów w ramach Projektu „Kreatywna Małopolska” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w roku 2018 w podziale na II części:

Zamawiający podzielił zamówienie na II część:

Część I – wyjazd do Kolonii, Niemcy,

Część II – wyjazd do Paryża, Francja,

Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać na adres: Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o., 30-394 Kraków, ul. Podole 60 – nie później niż do dnia 30 maja 2018 roku godz. 10.00 w sekretariacie Zarządu, który jest czynny od poniedziałku do piątku od 8:30 – 16:00. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30 maja2018 roku godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, 30 - 394 Kraków, ul. Podole 60, sala konferencyjna Voyager o nr 3.12

Metadane

Data publikacji : 23.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Cieśla

Opcje strony

do góry