Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

„Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów w ramach Projektu „Kreatywna Małopolska” w roku 2018 w podziale na V części.”

„Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów w ramach Projektu „Kreatywna Małopolska” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w roku 2018 w podziale na V części.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów w ramach Projektu „Kreatywna Małopolska” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w roku 2018 w podziale na V części:

 

Zamawiający podzielił zamówienie na V część:

 

Część I – wyjazd do Berlina, Niemcy,

Część II – wyjazd do San Francisco, USA,

Część III – Misja dziennikarzy, Kraków, Polska,

Część IV – wyjazd do Cannes, Francja,

Część V – wyjazd do Kolonii, Niemcy

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 17.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Cieśla

Opcje strony

do góry