Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Podłężu

Uwaga! Oferta kierowana jest do podmiotów, które uzyskają Decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i zrealizują na tym terenie projekt inwestycyjny o wartości, co najmniej 80 milionów złotych. Oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie należy składać w sekretariacie Spółki w terminie do dnia 6 lutego 2024 r. do godz. 10.00. z dopiskiem „Sprzedaż Nieruchomości”.

Metadane

Data publikacji : 17.01.2024
Data modyfikacji : 17.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Mazurek
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Mazurek

Opcje strony

do góry