Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W PODŁĘŻU

Oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie należy składać w sekretariacie Spółki w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. do godz. 10.00. z dopiskiem „Sprzedaż Nieruchomości”.

Metadane

Data publikacji : 09.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Mazurek

Opcje strony

do góry