Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W PODŁĘŻU

Oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie należy składać w sekretariacie Spółki w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r. do godz. 13.00. z dopiskiem „sprzedaż prawa własności Nieruchomości”. Otwarcie ofert na sprzedaż prawa własności Nieruchomości odbędzie się w dniu 10 grudnia 2021 r. o godz. 13:15 w siedzibie Spółki.

Metadane

Data publikacji : 25.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Mazurek

Opcje strony

do góry