Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Specjalista ds. rozliczania projektów

Krakowski Park Technologiczny Sp. o.o. poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. rozliczania projektów.

Opis stanowiska:

 • nadzór nad dokumentacją finansową projektu i jej przygotowaniem do rozliczenia
 • monitoring finansowych postępów projektu
 • monitorowanie i przekazanie informacji na temat programu finansowego projektów (np. na temat zasad i wymogów dotyczących kwalifikowalności kosztów, sprawozdawczości finansowej, audytów itp.)
 • opracowanie części finansowej sprawozdań z postępu prac projektów
 • ścisła współpraca z kierownikiem projektu

Wymagania:

 • doświadczenie w rozliczaniu projektów (co najmniej z jednego ze źródeł: H2020, Interreg, POIR, RPO)
 • wiedza z zakresu księgowości i finansów
 • staranność i dokładność
 • co najmniej dobra znajomość Ms Excel

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w rozliczaniu projektów ze źródeł krajowych (środki własne Ministra)
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów konsorcjalnych
 • znajomość języka angielskiego
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość reguł udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis

Co oferujemy

 • umowę o pracę – wymiar pełnego etatu
 • adekwatne wynagrodzenia
 • świadczenia pozapłacowe (ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna, karta sportowa, bony świąteczne)
 • narzędzia do wykonywania pracy: laptop, telefon służbowy
 • profesjonalne szkolenia merytoryczne

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres biuro@kpt.krakow.pl do 29 listopada 2019 roku. Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy od momentu przesłania aplikacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Krakowski Park Technologiczny z siedzibą w Krakowie przy ul. Podole 60. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@kpt.krakow.pl

Metadane

Data publikacji : 14.11.2019
Data modyfikacji : 21.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Wityńska-Słącz
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Wityńska-Słącz

Opcje strony

do góry