Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Specjalista ds. przedsiębiorczości

Krakowski Park Technologiczny poszukuje specjalisty, który w ramach Centrum Business in Małopolska – biura typu one-stop-shop dla przedsiębiorców (inwestorów oraz eksporterów), utworzonego na podstawie porozumienia przez Krakowski Park Technologiczny, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Województwo Małopolskie, będzie świadczył usługi informacyjne oraz doradcze dla przedsiębiorców w zakresie:

 • dostępności oferty inwestycyjnej Małopolski oraz partnerów porozumienia
 • możliwego do uzyskania wsparcia dla firm przygotowanego przez działające na terenie województwa instytucje otoczenia biznesu, instytucje okołobiznesowe oraz urzędy samorządowe i państwowe mogące przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa, wspierające inwestycje i działania eksportowe małopolskich przedsiębiorstw oraz firm zainteresowanych inwestycjami na obszarze Małopolski.

Ponadto będzie brał udział w działaniach mających na celu:

 • prezentację na forum regionalnym, krajowym i międzynarodowym działalności Centrum Business in Małopolska
 • koordynację współpracy z partnerami zagranicznymi i krajowymi typu zagraniczne izby gospodarcze, IOB, klastry itp.,
 • zapewnienie wsparcia merytorycznego na potrzeby organizowanych wizyt i przyjmowanych delegacji zagranicznych, zainteresowanych inwestycjami na obszarze Małopolski,
 • redakcję tj. bieżącą aktualizację treści serwisu internetowego www.businessinmalopolska.com (.pl).

               Nasze oczekiwania

 • wykształcenie wyższe II stopnia
 • 5-letnie doświadczenie zawodowe (w tym 3-letnie związane z doświadczeniem w obsłudze procesu inwestycyjnego albo obsłudze przedsiębiorców),
 • udokumentowana (certyfikat) znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1, w tym znajomość słownictwa ekonomicznego,
 • znajomość strategicznych obszarów gospodarczych Województwa Małopolskiego tzw. „inteligentnych specjalizacji”,
 • znajomość aktualnych zagadnień i uwarunkowań gospodarczych w kraju, jak i w kontekście międzynarodowym,
 • znajomość procedur administracyjnych i prawnych dotyczących przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • umiejętność prowadzenia prezentacji biznesowych i wystąpień publicznych
 • Prawo Jazd kat. B

Mile widziane

 • doświadczenie  związane ze współpracą z firmami  wynikające z pracy w instytucjach/organizacjach działających na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego,
 • zainteresowanie sprawami gospodarczymi,
 • zainteresowanie nowymi technologiami,
 • zainteresowanie nowymi metodami rozwoju biznesu,
 • wiedza z zakresu pomocy publicznej,
 • drugi język obcy na poziomie min. B2,
 • doświadczenie w konsultingu biznesowym świadczonym for-profit.

 

            Oferujemy

 • umowę o pracę – wymiar pełnego etatu
 • adekwatne wynagrodzenie
 • świadczenia pozapłacowe (ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna, karta sportowa, bony świąteczne)
 • narzędzia do wykonywania pracy: laptop, telefon służbowy
 • profesjonalne szkolenia merytoryczne
 • kreatywną i bardzo ciekawą pracę w małym zespole
 • zaplecze merytoryczne i wsparcie ze strony najważniejszych w Małopolsce instytucji zajmujących się rozwojem gospodarczym

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: biuro@kpt.krakow.pl do 15 grudnia 2019  r. Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy od momentu przesłania aplikacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Krakowski Park Technologiczny z siedzibą w Krakowie przy ul. Podole 60. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@kpt.krakow.pl

 

 

Metadane

Data publikacji : 04.11.2019
Data modyfikacji : 22.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Wityńska-Słącz
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Wityńska-Słącz

Opcje strony

do góry