Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

https://kpt.krakow.bip-e.pl/kpt/ogloszenia-o-pracy/11978,Specjalista-ds-przedsiebiorczosci.html
2021-12-01, 12:46

Specjalista ds. przedsiębiorczości

Krakowski Park Technologiczny poszukuje specjalisty, który będzie świadczył usługi informacyjne oraz doradcze dla przedsiębiorców w ramach Centrum Business in Małopolska.

Co będziesz robić?

 • promować ofertę inwestycyjną Małopolski i usługi partnerów: Krakowskiego Parku Technologicznego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Województwa Małopolskiego,
 • informować o dostępności terenów inwestycyjnych oraz ofercie wsparcia dla przedsiębiorców,
 • prowadzić prezentacje dotyczące działalności Centrum Business in Małopolska na forum regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
 • koordynować współpracę z partnerami zagranicznymi i krajowymi takimi jak: zagraniczne izby gospodarcze, IOB, czy klastry,
 • administrować bazą terenów inwestycyjnych dostępnych na terenie Małopolski, dostarczać pakiety informacyjne na temat zasobów nieruchomościowych, 
 • aktywnie uczestniczyć w konferencjach, spotkaniach, seminariach, szkoleniach itp.,
 • redagować i aktualizować treści serwisu internetowego www.businessinmalopolska.com.pl.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia,
 • 5-letnie doświadczenie zawodowe (w tym 3-letnie związane z pracą  w obszarze przedsiębiorstw zdobyte w doradztwie gospodarczym, finansach, współpracy z firmami lub w pracy w instytucjach/organizacjach działających na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego),
 • praktyczna znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1, w tym znajomość słownictwa ekonomicznego,
 • znajomość terenów inwestycyjnych na terenie Małopolski, w szczególności w strefach aktywności gospodarczych, strefach przemysłowych/specjalnych strefach ekonomicznych, w tym mile widziana znajomość rynku nieruchomości przemysłowych w Małopolsce,
 • znajomość aktualnych zagadnień i uwarunkowań gospodarczych w kraju, jak i w kontekście międzynarodowym,
 • znajomość przepisów/zagadnień związanych z wdrażaniem instrumentów wspierających BIZ oraz eksport,
 • znajomość procedur administracyjnych i prawnych dotyczących przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • praktyczna umiejętność prowadzenia prezentacji biznesowych i wystąpień publicznych,
 • prawo Jazdy kat. B.

Mile widziane:

 • zainteresowanie nowymi technologiami,
 • zainteresowanie nowymi metodami rozwoju biznesu,
 • wiedza z zakresu pomocy publicznej,
 • drugi język obcy na poziomie min. B2,
 • doświadczenie w konsultingu biznesowym świadczonym for-profit.

Oferujemy:

 • kreatywną i bardzo ciekawą pracę w małym zespole,
 • zaplecze merytoryczne i wsparcie ze strony najważniejszych instytucji zajmujących się rozwojem gospodarczym w Małopolsce,
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz benefity pozapłacowe,
 • dofinansowanie szkoleń.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: biuro@kpt.krakow.pl do 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. godz. 15.00.

 

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy od momentu przesłania aplikacji.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Krakowski Park Technologiczny z siedzibą w Krakowie przy ul. Podole 60. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@kpt.krakow.pl

 

Metadane

Data publikacji : 09.07.2021
Data modyfikacji : 09.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Maria Dubis
Osoba modyfikująca informację:
Maria Dubis

Opcje strony