Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Zapytanie ofertowe nr DAiI 13/06/2022 na zaprojektowanie, dostawa, montaż oraz przyłączenie do OSD instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW na dachu budynku Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. znajdującego się w Krakowie, przy ul. prof. Michała Życzkowskiego 14

Oferty w formie skanu podpisanych dokumentów lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy złożyć na adres e-mail Zamawiającego: zamowienia@kpt.krakow.pl. w nieprzekraczalnym terminie do 9 sierpnia 2022 r. do godz. 10.00.

Metadane

Data publikacji : 29.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Mazurek

Opcje strony

do góry