Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

https://kpt.krakow.bip-e.pl/kpt/inne-zamowienia/11098,Zapytanie-ofertowe-nr-BZ-032020-na-udzielenie-Krakowskiemu-Parkowi-Technologiczn.html
2021-05-12, 22:01

Zapytanie ofertowe nr BZ 03/2020 na udzielenie Krakowskiemu Parkowi Technologicznemu sp. z o.o. kredytu obrotowego w wysokości 3 milionów złotych na okres do dnia 31.12.2023 r.

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert! Oferty w formie pisemnej, należy przesłać w sekretariacie Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. przy ul. Podole 60, 30-394 Kraków (III piętro), w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2021 r. do godz. 12:00.

Metadane

Data publikacji : 30.12.2020
Data modyfikacji : 12.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Mazurek
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Mazurek

Opcje strony