Biuletyn Informacji Publicznej Zapraszamy do rokowań dotyczących ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej. - Rokowania - Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Ostatnia aktualizacja strony: 20.03.2019, 14:58

Rokowania

Poniedziałek, 04 czerwca 2018

Zapraszamy do rokowań dotyczących ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. ul. Podole 60, 30-394 Kraków tel. (12) 640 19 40, fax (12) 640 19 45

spółka zarządzająca krakowską specjalną strefą ekonomiczną, na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego (Dz.U. 2015 r., poz. 2033) zaprasza do rokowań dotyczących:

  1. Ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
  2. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań (SIWR) za cenę 10.000,00 złotych plus VAT. SIWR, zawierająca szczegółowe warunki rokowań jest dostępna w siedzibie spółki, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-15.00, po uprzednim wpłaceniu na rachunek bankowy: BPS S.A.  Oddział w Krakowie, numer rachunku: 75 1930 1220 2012 1212 4789 0002 podanej kwoty.
  3. Oferty będą oceniane według kryteriów zawartych w podanym wyżej rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego (Dz.U. z 2015 r., poz. 2033).
  4. Oferty należy składać w siedzibie spółki w terminie do dnia 25.06.2018 r. do godz. 15.00, a ich otwarcie nastąpi w dniu 26.06.2018 r. o godz. 12.00.

Metadane

Data publikacji : 04.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Wityńska-Słącz
©2008-2019 Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL