Biuletyn Informacji Publicznej Zezwolenie 245/2017 - Rokowania - Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Ostatnia aktualizacja strony: 12.02.2018, 13:28

Rokowania

Czwartek, 03 sierpnia 2017

Zezwolenie 245/2017

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 31 lipca 2017 r. wydał przedsiębiorcy Appliscale sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o.  informuje, że po zapoznaniu się z protokołem komisji ds. rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia  31 lipca 2017 r. podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania komisji i zaakceptował ofertę  Appliscale sp. z o.o.

Metadane

Data publikacji 03.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Bielawski
Osoba modyfikująca informację:
©2008-2018 Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL