Biuletyn Informacji Publicznej Zezwolenie 239 /2017 - Rokowania - Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Ostatnia aktualizacja strony: 12.02.2018, 13:28

Rokowania

Czwartek, 20 kwietnia 2017

Zezwolenie 239 /2017

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu 3 marca 2017 r. wydał przedsiębiorcy Sarel Polska sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o.  informuje, że po zapoznaniu się z protokołem komisji ds. rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia  1  marca 2017 r. podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania komisji i zaakceptował ofertę Sarel Polska sp. z o.o. 

Metadane

Data publikacji 20.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Bielawski
Osoba modyfikująca informację:
©2008-2018 Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL