Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Zapraszamy do rokowań dotyczących ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

spółka zarządzająca krakowską specjalną strefą ekonomiczną, na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego (tekst jednolity z 4 grudnia 2015 r., poz. 2033) zaprasza do rokowań dotyczących:

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.
ul. Podole 60, 30-394 Kraków
tel. (12) 640 19 40, fax (12) 640 19 45

  1. Ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
  2. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań (SIWR) za cenę 10.000,00 złotych plus VAT. SIWR, zawierająca szczegółowe warunki rokowań jest dostępna w siedzibie spółki, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-15.00, po uprzednim wpłaceniu na rachunek bankowy: BPS S.A.  Oddział w Krakowie, numer rachunku: 75 1930 1220 2012 1212 4789 0002 podanej kwoty.
  3. Oferty będą oceniane według kryteriów zawartych w podanym wyżej rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego (tekst jednolity z 4 grudnia 2015 r., poz. 2033).
  4. Oferty należy składać w siedzibie spółki w terminie do dnia 0212.2016 r. do godz. 15.00, a ich otwarcie nastąpi w dniu 05.12.2016 r. o godz. 12.00.

Metadane

Data publikacji : 14.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Bielawski

Opcje strony

do góry