Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Zapraszamy do rokowań dotyczących ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Oferty należy składać w siedzibie spółki w terminie do dnia 24.08.2016 r. do godz. 15.00

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o., ul. Podole 60, 30-394 Kraków, tel. (12) 640 19 40, fax (12) 640 19 45

spółka zarządzająca krakowską specjalną strefą ekonomiczną, na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego (Dz.U. 2015 poz. 2033) zaprasza do rokowań dotyczących:

1. Ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

2. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań (SIWR) za cenę 10.000,00 złotych plus VAT. SIWR, zawierająca szczegółowe warunki rokowań jest dostępna w siedzibie spółki, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-15.00, po uprzednim wpłaceniu na rachunek bankowy: BPS S.A.  Oddział w Krakowie, numer rachunku: 75 1930 1220 2012 1212 4789 0002 podanej kwoty.

3. Oferty będą oceniane według kryteriów zawartych w podanym wyżej rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego 

(Dz.U. 2015 poz. 2033)

4. Oferty należy składać w siedzibie spółki w terminie do dnia 24.08.2016 r. do godz. 15.00, a ich otwarcie nastąpi w dniu 25.08.2016 r. o godz. 12.00.

 

Wyniki postępowania:

Zezwolenie nr 224/2016

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w dniu  23 sierpnia 2016 r. wydał firmie  ASSA ABLOY Poland sp. z o.o.  zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Kraków, 23.07.2016 r.

Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds.  Rokowań dot. ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia  17 sierpnia 2016 r. podjął uchwałę o zatwierdzeniu wyników postępowania Komisji i zaakceptował ofertę firmy ASSA ABLOY Poland sp. z o.o.

Metadane

Data publikacji : 03.08.2016
Data modyfikacji : 30.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Bielawski

Opcje strony

do góry