Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

http://kpt.krakow.bip-e.pl/kpt/ogloszenia-o-pracy/10085,Koordynator-projektow-w-dziale-obslugi-inwestora.html
2020-10-21, 09:20

Koordynator projektów w dziale obsługi inwestora

Krakowski Park Technologiczny poszukuje koordynatora projektów, który w ramach działu obsługi inwestora w Krakowskim Parku Technologicznym, będzie zajmował się spawami związanymi z obsługą inwestorów polskich i zagranicznych oraz prowadzeniem projektów finansowanych w ramach środków z UE dotyczących promocji oferty gospodarczej Małopolski.

Nasze oczekiwania

 • wykształcenie wyższe II stopnia
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (w tym 3-letnie związane z doświadczeniem w obsłudze procesu inwestycyjnego albo obsłudze przedsiębiorców lub na stanowisku kierowniczym),
 • udokumentowana (certyfikat) znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1, w tym znajomość słownictwa ekonomicznego,
 • znajomość strategicznych obszarów gospodarczych Województwa Małopolskiego, w tym w szczególności oferty gospodarczej dla inwestorów
 • znajomość aktualnych zagadnień i uwarunkowań gospodarczych w kraju, jak i w kontekście międzynarodowym, szczególnie w obszarze FDI
 • znajomość procedur administracyjnych i prawnych dotyczących przebiegu procesu inwestycyjnego
 • umiejętność prowadzenia prezentacji biznesowych i wystąpień publicznych
 • Prawo Jazdy kat. B

Mile widziane

 • doświadczenie  związane ze współpracą z firmami  wynikające z pracy w instytucjach/organizacjach działających na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego,
 • zainteresowanie sprawami gospodarczymi,
 • zainteresowanie nowymi technologiami,
 • zainteresowanie nowymi metodami rozwoju biznesu,
 • wiedza z zakresu pomocy publicznej oraz programów wsparcia dostępnych dla przedsiębiorców,
 • drugi język obcy na poziomie min. B2,
 • doświadczenie w konsultingu biznesowym świadczonym for-profit.

 

Oferujemy

 • umowę o pracę – wymiar pełnego etatu
 • adekwatne wynagrodzenie
 • świadczenia pozapłacowe (ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna, karta sportowa, bony świąteczne)
 • narzędzia do wykonywania pracy: laptop, telefon służbowy
 • profesjonalne szkolenia merytoryczne
 • kreatywną i bardzo ciekawą pracę w małym zespole
 • zaplecze merytoryczne i wsparcie ze strony najważniejszych w Małopolsce instytucji zajmujących się rozwojem gospodarczym

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: biuro@kpt.krakow.pl do 27 lutego 2020 r. do godz. 15.00. Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy od momentu przesłania aplikacji.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Krakowski Park Technologiczny z siedzibą w Krakowie przy ul. Podole 60. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@kpt.krakow.pl

Metadane

Data publikacji : 20.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Wityńska-Słącz

Opcje strony