Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Specjalista ds. prawnych

Krakowski Park Technologiczny poszukuje osoby, która sprawnie i efektywnie będzie wspierać zespół KPT w obsłudze inwestorów zainteresowanych uzyskaniem decyzji o wsparciu. W szczególności nowo zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za udzielanie informacji związanych z pomocą publiczną oraz za przygotowywanie projektów decyzji o wsparciu. Zapewniamy pracę w energetycznym środowisku, pełną wyzwań i ciekawych projektów oraz atrakcyjny pakiet benefitów pozapłacowych.

Miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku mieści się w przedziale 4.000,00 – 7.000,00 zł brutto, bez nagród i premii.

Opis stanowiska:

 • analiza wniosków o wydanie decyzji o wsparciu w oparciu o ustawę o wspieraniu nowych inwestycji oraz rozporządzenia wykonawcze i akty prawa UE regulujące pomoc regionalną,
 • sporządzanie projektów decyzji o wsparciu,
 • udzielanie wyjaśnień dot. problematyki podatkowej oraz księgowej związanej z korzystaniem z decyzji o wsparciu,
 • kontakt z innymi organami administracji publicznej,
 • kontrolowanie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie sse na podstawie zezwoleń i prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych kontroli,
 • kontrolowanie przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawie decyzji o wsparciu i prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych kontroli,
 • wykonywanie innych poleceń zarządu, dyrektora działu prawnego.

Wymagania:

 • ukończone studia prawnicze, aplikacja radcowska lub inna nie jest wymagana,
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy w obszarze stosowania prawa,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • prawo jazdy kat. B,
 • mile widziana znajomość ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej, rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu Tekst mający znaczenie dla EOG, ustawy o PiT i CiT,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • komunikatywność, umiejętność prowadzenia prezentacji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres biuro@kpt.krakow.pl do 9 sierpnia 2019 roku.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy od momentu przesłania aplikacji.

Metadane

Data publikacji : 29.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Bielawski

Opcje strony

do góry