Biuletyn Informacji Publicznej zapytanie ofertowe DP - Inne zamówienia - Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Ostatnia aktualizacja strony: 12.07.2019, 15:21

Inne zamówienia

Piątek, 09 listopada 2018

zapytanie ofertowe DP

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Krakowskiego Parku Technologicznego za rok 2018

  1. Przedmiotem zaproszenia jest przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz przedstawienie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.  (Dz.U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650, 1629).
  2. Pisemne oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. – audyt 2018” należy składać pod adresem: Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. ul. Podole 60, 30-394 Kraków, w terminie do dnia 20 listopada 2018 r.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania oraz niespełniające określonych w niniejszym ogłoszeniu warunków nie podlegają rozpatrzeniu.

  1. Zapytanie ofertowe, formularz oferty oraz dane finansowe i kadrowe pozostają do pobrania na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: http://www.sse.krakow.pl/pl/bip/inne-zamowienia.html
  2. Wyboru oferty dokona Rada Nadzorcza KPT sp. z o.o., która zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podawania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Informacja o wyborze

Rada Nadzorcza Krakowskiego Parku Technologicznego sp. o.o. dokonała w dniu 11 grudnia 2018 r. wyboru firmy: KPW Audytor sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-350), przy ul. Tymienieckiego24c/410 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 09.11.2018
Data modyfikacji : 14.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Bielawski
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Wityńska-Słącz
©2008-2019 Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL