Biuletyn Informacji Publicznej Zapytanie ofertowe - Digital Dragons 2/2018 - Inne zamówienia - Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Ostatnia aktualizacja strony: 21.01.2019, 12:03

Inne zamówienia

Środa, 17 stycznia 2018

Zapytanie ofertowe - Digital Dragons 2/2018

Na przeprowadzenie internetowej kampanii reklamowej w wyszukiwarkach dla konferencji Digital Dragons 2018

I. Digital Dragons - PODSTAWOWE INFORMACJE

Strona informacyjna: digitaldragons.pl

  1. Oficjalna nazwa projektu to Digital Dragons.
  2. Jest to największa w tej części Europy konferencja dla developerów gier, odbywają się w maju w Centrum Kongresowym ICE. Poprzednia edycja zgromadziła 1500 gości z całego świata.
  3. W konferencji biorą udział przedstawiciele praktycznie całej polskiej branży, zarówno z małych studiów developerskich jak i największych graczy na rynku.
  4. Konferencja składa się z części edukacyjnej – około 100 godzin wykładów w ciągu dwóch dni, wystawienniczej oraz konkursu dla twórców gier niezależnych. 

I. OFERTA I JEJ ELEMENTY:


Należy przedstawić ofertę w formie uzupełnionego i podpisanego formularza oferty zgodnie z załączonym wzorem. W ofercie należy przedstawić:

koszt brutto godziny pracy Wykonawcy przy obsłudze kampanii

Termin składania ofert:

Oferty w formie zeskanowanego uzupełnionego i podpisanego formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania należy składać drogą mailową na adres msliwinski@kpt.krakow.pl najpóźniej do dnia 30.01. 2018r. do godz. 09.00.

Oferta winna być podpisania zgodnie z zasadą reprezentacji. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej, udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego. W przypadku braku pełnomocnictwa Zamawiający wezwie wykonawcę do jego uzupełnienia.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Do oferty należy załączyć:

  1. wykaz usług oraz załączyć dowody potwierdzające ich należyte wykonanie.
  2. oświadczenie wykonawcy o obsłudze kampanii w wyszukiwarkach o budżetach przekraczających 30 tysięcy złotych.
  3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty.

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 17.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Cieśla
©2008-2019 Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL