Biuletyn Informacji Publicznej zapytanie ofertowe 22/2017/ScaleUp - Inne zamówienia - Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Ostatnia aktualizacja strony: 21.01.2019, 12:03

Inne zamówienia

Czwartek, 02 listopada 2017

zapytanie ofertowe 22/2017/ScaleUp

Zapytanie ofertowe Na realizację zadań związanych z usługami eksperckimi dla akceleratora KPT ScaleUp realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.      Ogólny przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zapewnieniem wysokiego szczebla ekspertów oraz organizacja spotkań z ich udziałem według następującej specyfikacji:

a)  Zapewnienie mentorów (12 osób)  – osoby na stanowiskach zarządczych w startupach technologicznych lub osoby z doświadczeniem w mentoringu startupów technologicznych lub osoby na stanowiskach co najmniej dyrektorskich w dużych firmach technologicznych/przemysłowych. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia przedstawia proponowaną listę mentorów. Zaangażowanie mentorów to 1 pełny dzień roboczy w Krakowie oraz konsultacje telefoniczne 2-3 razy po 30 minut każda.

Pierwsze spotkanie w listopadzie, następne terminy zostaną ustalone z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem przez Zamawiającego. Można korzystać także z listy dotychczasowych mentorów programu.

b) Organizacja spotkań networkingowych w siedzibie Zamawiającego – zapewnienie 2 przerw kawowych oraz przerwy lunchowej dla około 36 osób.

Zamawiający oczekuje kalkulacji jednostkowej  oraz całościowej (3 spotkania). Zamawiający zamierza zamówić 3 spotkania.

O terminach spotkań Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, przy czym pierwsze spotkanie planowane jest wstępnie na 21 listopada 2017.

c) Organizacja spotkania dla osób na poziomie zarządu firm technologicznych, polegająca na zorganizowaniu w lokalu w Krakowie prelekcji eksperckiej a później programu networkingowego i kolacji dla około 50 oósb.

Zamawiający oczekuje kalkulacji jednostkowej (dla 1 spotkania) oraz całościowej (3 spotkania). Zamawiający zamierza zamówić 3 takie spotkania.
O terminach spotkań Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający wstępnie planuje po jednym spotkaniu miesięcznie w listopadzie, styczniu i lutym.

d) Organizacja sesji roboczej akceleratora – zapewnienie materiałów biurowych oraz cateringu w formie przerw kawowych w siedzibie Zamawiającego dla 25 osób.

Zamawiający oczekuje kalkulacji jednostkowej (dla 1 spotkania) oraz całościowej – Zamawiający zamierza zamówić 3 takie spotkania.

O terminach spotkań zamawiający poinformuje Wykonawcę z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

e) Organizacja spotkania Meet KPT ScaleUp – spotkanie w lokalu w Krakowie (scena, ekran, projektor multimedialny, nagłośnienie, co najmniej 50 miejsc siedzących w układzie teatralnym), poczęstunek dla około 50 osób.

Zamawiający oczekuje kalkulacji jednostkowej (dla 1 spotkania). Zamawiający zamierza zamówić 1 takie spotkanie.
O terminie spotkania Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług. Za usługę podobną Zamawiający rozumie usługi polegające na: zapewnieniu dodatkowych mentorów, organizacji dodatkowych spotkań networkingowych, organizacje dodatkowych spotkań na poziomie zarządu firm technologicznych, organizację dodatkowych sesji roboczych akceleratora, organizację dodatkowych spotkań Meet KPT ScaleUp. Wynagrodzenie za wykonanie tych usług wykonawca otrzyma zgodnie z wynagrodzeniem zaproponowanym w „Tabeli Kosztów”, będącej załącznikiem do złożonej przez Wykonawcę oferty. Udzielenie zamówienia i jego zakres będzie uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego i /lub podmiotów biorących udział w programie akceleracji.

2.      Wymagania szczegółowe
 

  1. Zamawiający oczekuje obecności osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia na 2 spotkaniach roboczych w siedzibie KPT.

  2. Zamawiający może wymagać propozycji 3 nazwisk na każde z opisanych powyżej miejsc w programie, by móc zapewnić optymalne obłożenie miejsc na wydarzeniu/w programie.

  3. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia ponosi Wykonawca (w tym koszty transportu materiałów itp.) i powinny zostać uwzględnione  w wycenie usługi.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 02.11.2017
Data modyfikacji : 16.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Bielawski
Osoba modyfikująca informację:
Maria Błędowska
©2008-2019 Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL