Biuletyn Informacji Publicznej Zaprojektowanie, wykonanie i montaż zewnętrznego oznakowania budynku Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. - Inne zamówienia - Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Ostatnia aktualizacja strony: 12.09.2018, 14:21

Inne zamówienia

Czwartek, 12 października 2017

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż zewnętrznego oznakowania budynku Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień w Krakowskim Parku Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie” w trybie zapytania ofertowego z publikacją na BIP.

Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw lub usług.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest zaprojektowanie, wykonanie i montaż zewnętrznego oznakowania budynku Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podole 60 (dalej także jako: KPT, Spółka, Zamawiający).

 

W zakres zamawianego oznakowania wchodzić ma w szczególności:

a). logotyp Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. – logotyp może uwzględniać wersję z pełną nazwą spółki lub samą literę „k” w kolorze białym na czerwonym tle (CZĘŚĆ I),

b). adres siedziby KPT (CZĘŚĆ II),

c). logotypy osiemdziesięciu firm znajdujących się w budynku KPT (CZĘŚĆ III)

Wykonawca na etapie składania oferty do udziału w nin. postępowaniu przedstawi projekt oznakowania siedziby Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o., która znajduje się w Krakowie przy ul. Podole 60. Projekt ten obejmować może propozycję wykonania wszystkich ww. elementów oznakowania (część I, II i III), dwóch dowolnie wybranych lub wyłącznie jednego oraz stanowić ma jego/ich twórczą adaptację m.in. do konstrukcji oraz walorów architektonicznych budynku siedziby Spółki. Przedstawiany projekt, niezależnie od wybranego przez Wykonawcę zakresu wykonania oznakowania (wszystkie trzy części, dwie dowolnie wybrane lub wyłącznie jedna), może dodatkowo uwzględniać inne niż ww. elementy np. znaki, symbole, ornamenty czy konstrukcje służące podniesieniu walorów estetycznych lub użytkowych jednego, kilku dowolnie wybranych lub wszystkich ww. elementów zamawianego oznakowania (CZĘŚĆ IV).

Wykonawca zatem na etapie składania oferty wraz z projektem dokona wyboru czy jego oferta

(a tym samym projekt) dotyczyć będzie:

1.            Jednego dowolnie wybranego elementu oznakowania (CZĘŚĆ I lub CZĘŚĆ II lub CZĘŚĆ III),

2.            Jednego dowolnie wybranego elementu oznakowania wraz z elementem dodatkowym (CZĘŚĆ I lub II lub III oraz CZĘŚĆ IV),

3.            Dwóch dowolnie wybranych elementów oznakowania (CZĘŚĆ I i II, CZĘŚĆ I i III, CZĘŚĆ II i III)

4.            Dwóch dowolnie wybranych elementów oznakowania wraz z elementem dodatkowym (CZĘŚĆ I i II oraz CZĘŚĆ IV, CZĘŚĆ I i III oraz CZĘŚĆ IV, CZĘŚĆ II i III oraz CZĘŚĆ IV)

5.            Wszystkich elementów oznakowania (CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II oraz CZĘŚĆ III),

6.            Wszystkich elementów oznakowania łącznie z elementem dodatkowym (CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II oraz CZĘŚĆ III oraz CZĘŚĆ IV

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 12.10.2017
Data modyfikacji : 08.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Bielawski
Osoba modyfikująca informację:
Maria Błędowska
©2008-2018 Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL