Biuletyn Informacji Publicznej Zapytanie ofertowe na usługę dotyczącą utrzymywania sprawności technologicznej urządzeń oraz bieżącą obsługę urządzeń w ramach Multilab Krakowskiego Parku Technologicznego - Inne zamówienia - Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Ostatnia aktualizacja strony: 12.09.2018, 14:21

Inne zamówienia

Środa, 11 października 2017

Zapytanie ofertowe na usługę dotyczącą utrzymywania sprawności technologicznej urządzeń oraz bieżącą obsługę urządzeń w ramach Multilab Krakowskiego Parku Technologicznego

Postępowanie jest prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień w Krakowskim Parku Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie” w trybie zapytania ofertowego z publikacją na BIP. Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze W

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonywanie w MultiLab KPT w budynku MPTI usług polegających na:

  1. Utrzymanie sprawności technologicznej urządzeń służących realizacji procesów DI (Digital Intermiediate), MoCap, VFX, Montaż NLE, proces skanowania 3D /skaner firmy Artec3D/ w pomieszczeniach będących własnością Zleceniodawcy. W skład urządzeń wchodzą m.in. projektor filmowy Barco; monitory referencyjne; stacje robocze NLE, VFX, kolor korekcja.
  2. Bieżącą obsługę urządzeń wymienionych w pkt.1 służących realizacji procesów DI (Digital Intermiediate), MoCap, VFX, Montaż NLE, proces skanowania 3D.

W ramach niniejszego zamówienia Zleceniobiorca zobowiązany będzie do usuwania zgłoszonych do niego awarii, w przypadku gdy Zleceniobiorca znajdować się będzie poza budynkiem MPTI Zleceniobiorca zobowiązany jest osobiście lub za pomocą osoby trzeciej w ciągu 4 godzin podjąć działania zmierzających do usunięcia awarii.

Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za nadzór techniczny MultiLab KPT.

Sposób wykonywania usług zawarty jest we wzorze umowy, stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 11.10.2017
Data modyfikacji : 25.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Bielawski
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Wityńska-Słącz
©2008-2018 Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL