Biuletyn Informacji Publicznej Zapytanie ofertowe na Wykonywanie czynności związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Laboratoriów Multimedialnych MultiLab KPT - Inne zamówienia - Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Ostatnia aktualizacja strony: 12.09.2018, 14:21

Inne zamówienia

Środa, 11 października 2017

Zapytanie ofertowe na Wykonywanie czynności związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Laboratoriów Multimedialnych MultiLab KPT

Postępowanie jest prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień w Krakowskim Parku Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie” w trybie zapytania ofertowego z publikacją na BIP. Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wyk

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonywanie następujące czynności związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Laboratoriów Multimedialnych MultiLab KPT (dalej MultiLab KPT):

  1. Zarządzanie użytkownikami oraz grupami użytkowników.
  2. Zarządzenie projektami na macierzach. Tworzenie, usuwanie i archiwizacja.
  3. Wsparcie dla wszystkich procesów Multilab KPT od strony software’owej i hardware’rowej. Automatyzacja i rozwiązywanie problemów.
  4. Zgłaszanie, nadzór i koordynacja zgłoszonych usterek/problemów serwisowych. Prowadzenie ewidencji incydentów.
  5. Przygotowywanie oraz aktualizacja procedur awaryjnych dla MultiLab KPT.
  6. Kontakt z dostawcami sprzętu i oprogramowania.
  7. Zarządzanie licencjami.
  8. Zarządzenie backupem. Monitoring, audyt systemu backupowego.
  9. Stały nadzór nad pracą i rozwojem systemów Multilab KPT.
  10. Tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej Multilab KPT.

Sposób wykonywania usług zawarty jest we wzorze umowy, stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 11.10.2017
Data modyfikacji : 25.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Bielawski
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Wityńska-Słącz
©2008-2018 Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL