Biuletyn Informacji Publicznej zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Krakowskiego Parku Technologicznego - Inne zamówienia - Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Ostatnia aktualizacja strony: 12.09.2018, 14:21

Inne zamówienia

Wtorek, 19 września 2017

zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Krakowskiego Parku Technologicznego

przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania i ocena sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz przedstawienie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) sporządzonego według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 24 października 2017 r. wybrała firmę: Kancelaria Magnet sp. z o.o., ul. Sapalskiego 39, 30-399 Kraków do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. za 2017 r.

 

  1. Przedmiotem zaproszenia jest przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz przedstawienie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.  (tj. z dnia 22 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047).
  2. Pisemne oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. – audyt 2017” należy składać pod adresem: Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. ul. Podole 60, 30-394 Kraków, w terminie do dnia 29 września 2017 r.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania oraz niespełniające określonych w niniejszym ogłoszeniu warunków nie podlegają rozpatrzeniu.

Wyboru oferty dokona Rada Nadzorcza KPT sp. z o.o., która zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podawania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 19.09.2017
Data modyfikacji : 25.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Bielawski
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Bielawski
©2008-2018 Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL