Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

http://kpt.krakow.bip-e.pl/kpt/inne-zamowienia/10338,Zapytanie-ofertowe-nr-BZ-022020-Zapewnienie-opieki-medycznej-pracownikom-oraz-cz.html
2020-10-29, 09:22

Zapytanie ofertowe nr BZ 02/2020 Zapewnienie opieki medycznej pracownikom oraz członków rodzin pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o.

UWAGA! Nowy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - do 19.06.2020 r., do godz. 12:00.

Metadane

Data publikacji : 05.06.2020
Data modyfikacji : 03.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Mazurek
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Mazurek

Opcje strony